YMRWYMIADAU

10.00am Sul 17th Mawrth, 2019
Pencampwriaeth Cymru
Neuadd William Aston
Wrecsam

MAW

17

EBR

05

5th Ebrill, 2019
Cyngor Ynys Môn
Cyngerdd Elusenol
Llangefni

EBR

28

28th Ebrill, 2019
Buxton Festival of Brass
Pavilion Gardens
Buxton

MAI

10

7.00pm Gwener 10ed Mai, 2019
Cyngerdd Band Canolradd
Galeri, Y Ganolfan
Beaumaris

MAI

11

2.00pm Sadwrn 11eg Mai, 2019
Eisteddfod Môn 2020
Gŵyl Gyhoeddi
Gaerwen

MEH

09

Sul 9ed Mehefin, 2019
Cystadleuaeth Gorymdaith ac Emyn
Y Drenewydd

GOR

13

7.30pm Sadwrn 13eg Gorffennaf, 2019
Cyngerdd Hâf
Y Ganolfan
Beaumaris

AWS

03

Sadwrn 3ydd Awst, 2019
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Llanrwst

MED

01

Sul 1af Medi, 2019
Gŵyl Fwyd Beaumaris
Y Green
Beaumaris

TACH

10

10.00am Sul 10ed Tachwedd, 2019
Gorymdaith Sul Y Cofio
Stryd Fawr
Beaumaris

TACH

16

Sadwrn16eg Tachwedd, 2018
Rali Cymdeithas Bandiau Pres Gogledd Cymru 
Ysgol Brynnyfryd
Rhuthun

RHAG

06

7.30pm Gwener 6ed Rhagfyr, 2019
Cyngerdd Nadolig
Y Ganolfan
Beaumaris

RHAG

07

7.30pm Sadwrn 7ed Rhagfyr, 2019

Cyngerdd Nadolig

Y Ganolfan

Beaumaris