top of page

GWOBRAU

Yn 2016 cyflwynwyd dwy wobr newydd yn enwau dau o gyn ffyddloniaid Seindorf Beaumaris. 

Bu Ruth Gwilliam yn aelod ffyddlon o bwyllgor Seindorf Beaumaris am dros 20 mlynedd ac hefyd yn un o aelodau gwreiddiol y Last of the Summer Wind. Bydd Tarian Goffa Ruth Gwilliam yn cael ei chyflwyno i'r Chwaraewr sydd wedi creu'r argraff fwyaf ar yr arweinyddion yn ystod y tymor.

Roedd Ray Brimecombe yn gysylltiedig â Seindorf Beaumaris am dros 60 mlynedd. Yn chwaraewr, yn Feistr y Band, yn aelod o'r pwyllgor, yn diwtor ar y chwaraewyr ifanc ac hefyd yn un o aelodau ffyddlon y Last of the Summer Wind. Bydd Tlws Goffa Ray Brimecombe yn cael ei chyflwyno yn flynyddol i aelod ffyddlon a gweithgar o gymuned y Band.

 

2016

TARIAN RUTH GWILLIAM
Gwenllian Howe

TLWS RAY BRIMECOMBE
Nia-Wyn a Bronwen Evans
 

2017

TARIAN RUTH GWILLIAM
Dewi Williams

TLWS RAY BRIMECOMBE
Gary Pritchard
 

2018

TARIAN RUTH GWILLIAM
Erin Maloney

TLWS RAY BRIMECOMBE
Ioan a Mary Buckley-Rees
 

bottom of page