top of page

SEINDORF BEAUMARIS BAND

Wedi ei lleoli yn nhref Beaumaris ar Ynys Môn, mae Seindorf Beaumaris yn fand sydd wedi ei gwreiddio yn ei chymuned ac yn falch iawn o allu fod yn lysgenhadon i'r dref, yr ynys ac i ogledd Cymru.

 

Ffurfiwyd y band ym 1921 ond yn wahanol iawn i sawl band cyfagos nid oedd yna draddodiad mawr o gystadlu ar lefel cenedlaethol. Prif nod y band oedd chwarae yng ngweithgareddau dinesig Beaumaris yn ogystal a diddanu'r nifer o ymwelwyr oedd yn ymweld â'r dref er mwyn gweld y castell, carchar a phier enwog.

Mae'r traddodiad dinesig yn parhau hyd heddiw gan fod y band yn arwain gorymdeithiau blynyddol Sul y Maer a Sul y Cofio yn ogystal a sawl carnifal, fete ac, wrth gwrs, gwasanaethau Carolau'r Nadolig.

Y Band Hŷn yw pencamwyr presenol Ail Adran Cymru gan sicrhau dyrchafiad i'r Adran Gyntaf ar gyfer 2023.

Mae'r adran Iau wedi gweld y Band Ieuenctid yn gorffen yn drydydd ym Mhencampwriaeth Bandiau Pres Ieuenctid Ewrop yn Utrecht yn ogystal â pherfformio ar lwyfan y Royal Albert Hall, y Sage, Gateshead ac ennill Pencampwriaeth Adloniant Bandiau Pres Ieuenctid Ynysoedd Prydain, tra bod y Band canolradd wedi ennill gwobr aur ym Mhencampwriaeth Ieuenctid Ynysoedd Prydain yn y blynyddoedd diweddar.

bottom of page