top of page

BAND HŶN

Arweinydd: Bari Gwilliam
Seindorf Beaumaris Papur Menai.jpg

Mae Seindorf Beaumaris yn cael eu hystyried yn un o ensemblau gorau Cymru gyfan, ac maent yn falch iawn o fod yn lysgenhadon cerddorol dros Ynys Môn.

Tra bod y band yn ffynnu ar weithredu yn y gymuned lleol trwy addysg ac adloniant, maent hefyd wedi cael cydnabyddiaeth cenedlaethol a rhyngwladol am ragoriaeth cerddorol.

Yn Beaumaris rydym yn credu mai'r gyfrinach i'n llwyddiant yw'r gallu a'r awch i ddatblygu unigolion a sicrhau bod pob aelod yn cael eu hannog i gyrraedd, a hyd yn oed mynd tu hwnt, i'w llawn botensial. 

Mae'n destun balchder mawr yn y Band i weld cerddorion ifanc yn esgyn trwy'r adrannau iau er mwyn cyrraedd y Band Ieuenctid ac yna symud i gymryd eu seddi gyda'r Band Hŷn.


Mae'r Band Hŷn yn ymarfer ar nos Iau rhwng 7.30pm a 9.30pm ac mae 'na groeso cynnes i unrhyw un ddod i wrando a mwynhau.

bottom of page