top of page

BAND IEUENCTID

Arweinydd:
Mae Seindorf Beaumaris yn falch iawn o'i hadran ieuenctid a pinacl yr adrannau yma yw'r Band Ieuenctid.
Mae'r Band Ieuenctid wedi sicrhau eu lle fel un o prif Fandiau Ieuenctid Cymru. Yn 2018 llwyddodd Seindorf Ieuenctid Beaumaris i gynrychioli Cymru ym Mhrif Adran Pencampwriaethau Bandiau Pres Ieuenctid Ewrop yn Utrecht, Yr Iseldiroedd gan orffen yn y trydydd safle a gyda'r unawdydd, Merin Lleu, yn ennill y wobr fel Prif Unawdydd Bandiau Ieuenctid Ewrop.

Maent hefyd wedi profi llwyddiant ym Mhencampwriaeth Adloniant Bandiau Pres Ieuenctid Ynysoedd Prydain yn y Winter Gardens, Blackpool yn ogystal 
ag ennill Gwobr Aur am Arloesi yng Ngŵyl Cenedlaethol Music For Youth yn Symphony Hall, Birmingham. Mae cerddorion ifanc y Band Ieuenctid hefyd wedi perfformio yn y Schools Prom yn y Royal Albert Hall ac yng nŵyl Brass in Concert yn y Sage, Gateshead.

Mae'n destun balchder mawr i weld y cerddorion ifanc yn esgyn trwy'r adrannau iau a chymryd eu seddi gyda'r Band Hŷn.


Mae'r Band Ieuenctid yn ymarfer ar nos Fawrth rhwng  7.00pm a 9.00pm

bottom of page