BAND CANOLRADD

Arweinydd: Kate Gwilliam
Y Band Canolradd ydi ail fand adrannau iau Seindorf Beaumaris ac yn gam arall ar reng addysg y cerddorion ifanc.
Yn y blynyddoedd diweddar mae'r Band Canolradd wedi mwynhau cryn lwyddiant yn Adran Ieuenctid B yn Rali Gogledd Cymru ac wedi ennill Adran Iau Pencampwriaethau Bandiau Pres Ieuenctid Ynysoedd Prydain yn y Royal Northern College of Music ym Manceinion.
I nifer o rienni, mae'r byd bandiau pres yn fyd diarth iawn felly rydym wedi paratoi erthygl fach i geisio egluro'r pam, pwy a sut!


Mae'r Band Canolradd yn ymarfer ar nos Lun rhwng 7.00pm a 8.30pm