top of page

BAND CANOLRADD

Arweinydd: Maggie Williams
2022 Cyngerdd Haf Band Canolradd.jpeg
Y Band Canolradd ydi ail fand adrannau iau Seindorf Beaumaris ac yn gam arall ar reng addysg y cerddorion ifanc.
Yn y blynyddoedd diweddar mae'r Band Canolradd wedi mwynhau cryn lwyddiant yn Adran Ieuenctid B yn Rali Gogledd Cymru ac wedi ennill Adran Iau Pencampwriaethau Bandiau Pres Ieuenctid Ynysoedd Prydain yn y Royal Northern College of Music ym Manceinion.
I nifer o rienni, mae'r byd bandiau pres yn fyd diarth iawn felly rydym wedi paratoi erthygl fach i geisio egluro'r pam, pwy a sut!


Mae'r Band Canolradd yn ymarfer ar nos Lun rhwng 6.45pm a 8.15pm

bottom of page