top of page

SEINDORF CANOLRADD BEAUMARIS - ARCHIF CYSTADLAETHAU
 

Cystadleuaeth/Lleoliad

Arweinydd

Darn Prawf

Beirniad(aid)

Canlyniad

Pencampwriaeth Ieuenctid
Ynysoedd Prydain
(Adran Iau)

RNCM, Manceinion
19 Ebrill 2015

Bethan Evans

Sheona White
Mark Harrison

1af

Bethan Evans

Rali Gogledd Cymru

(Adran 6B) 

Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun

23 Tachwedd 2014

Steve Pritchard-Jones

1af

Rali Gogledd Cymru

(Adran 6B) 

Venue Cymru, Llandudno

12 Tachwedd 2011

Fred Evans

3ydd

Pencampwriaeth Ieuenctid
Ynysoedd Prydain
(Adran Iau) 

Canolfan Gelfyddydau Warwick
22 Ebrill 2018

Bethan Evans

Martin Heartfield

2il

Rali Gogledd Cymru
(Adran 6B) 

Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun
18 Tachwedd 2017
 

Bethan Evans

John Glyn Jones
Paul Wilson

2il

Pencampwriaeth Ieuenctid
Ynysoedd Prydain

(Adran Iau)
RNCM, Manceinion

17 Ebrill 2016

Bethan Evans

Paul Duffy
Katrina Marzella-Wheeler

2il

bottom of page